Vállalati soft-skill tréningek

Tudjuk, hogy egyéni készségeink fejleszthetőek, ennek mértéke azonban attól is függ mennyire egyeztethető össze azzal az önképpel, amit hordozunk magunkban, magunkról.

2002 óta foglalkozunk mentálhigiénés témakörű csoportos szemináriumok és workshop-ok megtartásával. Elsősorban egyedi, (cégre szabott) programokat készítünk, amelyek az aktuálisan felmerült igényekre tudnak választ és megoldást nyújtani. 1-2-3 napos tréningeket, valamint hosszabban tagolt speciális a hazai tréningpalettán alig ismert tréningsorozatokat kínálunk többségében az alábbiakban meghatározott módszerekre építetten. Tréningeink magyar és angol nyelven is elérhetőek különbözeti díj nélkül!

Téningek megszervezése és lebonyolítása


Előkészítés: Rendszerint ingyenes tanácsadás keretében, első lépésként a megbízó igényeit mérjük fel. Szívesen nyújtunk segítséget a megfelelő tréning és tréning elemek és modulok cégre szabott összeválogatásában, kialakításában is.

A tréning tartalmának kidolgozása: A kapott információk elemzését követően meghatározzuk a tréning tematikáját és módszertanát, majd az elkészült program vázlatot bemutatjuk a megbízónak. Az egyeztetés során felmerült további kéréseket és észrevételeket beépítjük a tréning anyagába. Az elfogadott tréning tervezetre árajánlatot készítünk.

A tréning lebonyolítása: A megbízó által megjelölt helyszínen megtartjuk a tréninget vagy tréningsorozatot, ha többnapos tréningről vagy képzésről van szó. Utóbbi esetében a tréning első napján visszajelzést kérünk a résztvevőktől, melynek eredményét beépítjük a második, ill. harmadik nap programjába. A tréning végén szóban és írásban kérünk értékelést a tréning anyagáról, a használt módszerekről, a trénerek felkészültségéről stb. A résztvevők a tréning anyagáról összefoglaló kézikönyvet kapnak, amely tartalmazza a tréning power point-os prezentációs anyagát, valamint a továbbfejlődéshez kapcsolódó egyéb feladatsorokat, és információt.

Utókövetés: A tréning megtartását követően, néhány héttel később kérdőíves felmérést is szívesen végzünk a megbízó kérésére az elsajátított ismeretek gyakorlati felhasználásról. Egy-két hónappal a tréning lebonyolítását követően felfrissítő rövidebb (akár egy-két órás) tréningek szervezését is javasoljuk a felmérés eredményeire építve. Ennek keretében általában a tréning résztvevői beszámolnak tapasztalataikról, feltárhatják mely területeken értek el eredményeket, mely területeken érzik szükségét további fejlődésre. A felmerült nehézségek, problémák feldolgozására, a tudás szinten tartására, a tréningcsoport résztvevőinek utókövetési tréningei, segíthet, gyakorlatorientált szemlélettel kiteljesíteni a szerzett ismeretet.

Amit garantálunk: Képzéseinket tartalmában, módszereiben és dinamikájában az adott cég/személy üzleti céljaihoz, és a résztvevők igényeihez igazítva állítjuk össze. Törekszünk arra, hogy programjaink illeszkedjenek megrendelőink üzleti tervébe, életfolyamatába valamint a változásokra választ adó fejlesztési módokat is mutassanak, tehát a szervezet önismeretére alapozva emberi erőforrásokat szabadítsanak fel, gyakorlatias segítséget nyújtsanak, és aktív cselekvésre késztessenek.

Speciális tréning palettánk


- Munkahelyi közérzetet-javító workshop és fejlesztő központ: Komplex programcsomag mikro-kis/közepes/nagy - vállalatok vezetői, illetve a humán-területtel foglalkozó munkatársak számára. A program színes több lépcsős elemsorozatból áll, amely elsődlegesen a költségmentes vagy alacsony ráfordítású, de látványos eredményeket produkáló ismeretek/technikák átadására koncentrál, így képes az enervált, "éppen csak" működő folyamatokat gyakorlat-orientált szemlélettel energizálni. A program nem csak szemlélteti de coaching technikával segíti és a rendszerbe épített nyomon követő módszerrel megszilárdítja a megszerzett friss ismereteket. A programban magasan képzett HR munkatársak, pszichológusok és külső szakértők vesznek részt. A programhoz tartozó bemutató anyag innen letölthető.

- Critical Incident Stress Management: Tömegbalesetek/katasztrófák áldozatainak és mentőcsapatoknak mentálhigiénés stressz kezelésének tréningje. Speciális balesetek tömegszerencsétlenségek elhárításában résztvevő munkatársak helyszíni mentálhigiénés kezelésének bemutatása. Debriefing - amerikai szakszolgálatok által használt technika megismertetése.

- MOBBING: (vállalati pszichoterror) belső feltárása, kezelése, valamint HR-es munkatársak felkészítése a szervezetben megjelenő konfliktusok kezelésére)

- LEÉPÍTÉS: / elbocsátás utáni életvezetés, tanácsadó tréning vállalati ügyfelek és HR munkatársak részére.

- GYÁSZ Trauma-feldolgozása belső-erőforrásra építetten: A munkaszervezetekben előforduló halálesetek, és munkatársak távozásával fellépő traumák csoportos feldolgozása.

- HR nem HR-eseknek: (kis és közepes méretű cégek pszichológiai és humánügyi kapcsolatainak megértése , azaz gyorstalpaló kurzus olyan cégvezetőknek, akik részben ismerik a létszámgazdálkozás pénzügyi és közgazdasági oldalát, de nem igazán játrasak a lélektani ismeretekben (pl.: motiváció, egészséges légkör és a határok kialakítása, fluktuáció humán oldala stb.)

- Nyugdíjazást megelőző tapasztalt munkavállalók felkészítő életvezetési tréningje
- Dohányzás-mentes környezet létrehozása az érintettek leszokást segítő csoportos képzés
- Munkahelyi (témaspecifikus) támogató csoportok megszervezése, üzemeltetése és szupervíziója

Klasszikus menedzsment/vezetői tréningek:
- Vezetői eszköztár fejlesztése
- Feladatkezelés, prioritáskezelés, időgazdálkodás
- Döntéshozási mechanizmusok eszköztárának fejelsztése - Értekezletvezetés (minden amit a jól szervezett meetingekről tudni érdemes!)
- Beillesztés (új munkatárs(ak) hatékony integrálására működő csapatba)
- Kommunikációs tréningek (orientációs tréningek)
- E-mail írás készségfejlesztő tréning
- Prezentáció és tárgyalás technika
- Belső vállalati kölcsönös tiszteleten alapuló kommunikáció
- Értékrend, személyes értékek és életút (személyes kihivások és küldetéstudat)